İLK YARDIM EĞİTİMİ

İlkyardımcı bulundurulması
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.

         Bu eğitimlerin sonunda, bireylerin iş yerinde ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri ani hastalanma ve yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde "Temel Yaşam Desteği" sağlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmak hedeflenmektedir.

HİZMETLERİMİZ
• İlk yardım organizasyonu danışmanlığı
• Endüstriye özgü ilk yardım eğitimi
• İlk yardım bilinçlendirme semineri
• İlk yardım saha tatbikatı yapyoruz.